Poströsta digitalt inför
nästa stämma

Poströstning innebär att rösterna skickas in på förhand, istället för under själva mötet. Det minskar smittspridning och gör stämman mer tillgänglig eftersom det går att rösta varifrån som helst, vid en tidpunkt som passar en själv. Vi erbjuder en helt digital lösning utan blanketter och underskrifter.

Några av alla våra kunder

Varför använda digital poströstning?

Det går såklart att anordna poströstning så att varje ägare/medlem skickar in en blankett där de kryssat i hur de vill rösta och skrivit under för hand. Men en digital lösning har många fördelar.

Säker identifiering

Ägare/medlemmar identifieras och röstlängden förbereds automatiskt.

Undvik lösa blanketter

Hela förfarandet sköts online; inget behöver skrivas ut, undertecknas eller scannas.

Automatisk rösträkning

Alla röster summeras automatiskt och utan räknefel. Resultatet levereras i en Excel-fil.

Reglerna om poströstning

Den 3 april 2020 stiftade riksdagen en ny lag för att underlätta genom-förandet av en bolagsstämma eller föreningsstämma med så få personer närvarande som möjligt med anledning av covid-19 och dess smittorisk.

Den nya lagen gör det möjligt för styrelsen att besluta om poströstning även om det inte nämns i bolagsordningen eller stadgarna.

Enligt ytterligare en lagändring den 30 april 2020 blev det möjligt att enbart erbjuda poströstning – och inte anordna något fysiskt möte överhuvud taget. Stämmolagen om poströstning upphörde tillfälligt den 31 december 2021, men förlängs igen från och med 1 mars 2022.

Vår huvudsakliga tjänst avser digital poströstning, där rösterna skickas in i förväg, men det är också möjligt att ordna en onlinestämma där en ordförande gå igenom punkterna via Teams/Zoom eller liknande röstningen sker “live”. Det är inte så många kunder som väljer detta, eftersom de föredrar att hantera omröstningen i lugn och ro, men möjligheten finns.