Poströsta digitalt inför
nästa stämma

Poströstning innebär att rösterna skickas in på förhand, istället för under själva mötet. Det gör stämman mer tillgänglig eftersom det går att rösta varifrån som helst, vid en tidpunkt som passar en själv. Vi erbjuder en helt digital lösning utan blanketter och underskrifter.

Några av alla våra kunder

Varför använda digital poströstning?

Det går såklart att anordna poströstning så att varje ägare/medlem skickar in en blankett där de kryssat i hur de vill rösta och skrivit under för hand. Men en digital lösning har många fördelar.

Säker identifiering

Ägare/medlemmar identifieras och röstlängden förbereds automatiskt.

Undvik lösa blanketter

Hela förfarandet sköts online; inget behöver skrivas ut, undertecknas eller scannas.

Automatisk rösträkning

Alla röster summeras automatiskt och utan räknefel. Resultatet levereras i en Excel-fil.

Reglerna om poströstning

Under pandemin gällde tillfällig lagstiftning kring poströstning och onlinestämmor, men den har nu upphört och vi är tillbaka i de gamla vanliga reglerna där det krävs ett fysiskt möte. Däremot kan poströstning erbjudas som alternativ för dem som inte kan eller vill delta fysiskt, förutsatt att en bestämmelse om detta tagits in i bolagsordningen.

Om ni inte ändrat bolagsordningen än kan det vara praktiskt att göra det på nästkommande stämma. På denna länk finns ett enkelt exempel på hur skrivningen kan se ut, som ger styrelsen full flexibilitet att inför varje enskild stämma avgöra hur tillgänglig den ska vara.

Även om ni inte kan erbjuda poströstning inför nästa stämma så kan ni fortfarande dra nytta av vår plattform för att underlätta processen för både er som bolag och era ägare. Vi kan nämligen hantera anmälningarna för fysisk närvaro i samma enkla flöde, där vi samlar in anmälningar och behörighetshandlingar, matchar mot stämmoaktiebok och upprättar en preliminär röstlängd. Då slipper både ni och ägarna hantera utskrifter och lösa pdf-filer. 

Vår huvudsakliga tjänst avser digital poströstning, där rösterna skickas in i förväg, men det är också möjligt att ordna en s.k. hybridstämma där det fysiska mötet sänds digitalt via Teams/Zoom eller liknande och röstningen sker “live” på distans. Det är inte så många kunder som väljer detta, eftersom det fortfarande är ganska oprövat, men möjligheten finns.